Utdanning

Vi tilbyr avansert opplæring for kropp artister.

 • Smittevern
 • Sterilisering og vedlikehold av utstyr
  • STATIM autoklav arbeidspraksis
  • HYDRIM automatisk instrument vaskemaskin arbeidspraksis
 • Smykker sikkerhetsstandarder
  • Materialer og design
  • Etterbehandling og tilpassing av smykker
   • Eloksering, passiviserende og farging titan og niob
  • Hensiktsmessig form, størrelse og plassering for ny piercing
 • Precision moderne piercing teknikker
  • Trygg piercing prosedyre uten klemmer [frihånd]
  • Stor sporvidde første piercing metoder
  • Vitenskap og erfaring basert ettervern